Phát biểu nào sau đây là đúng? A...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Phát biểu nào sau đây là đúng? A. ...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Amophot là hỗn hợp các muối (NH4)2HPO4 và KNO3. \

B. Phân hỗn hợp chứa nito,phot pho,kali được gọi chung là phân NPK.

C. Phân lân cung cấp nitơ hoá hợp cho cây dưới dạng ion nitrat (NO3 - ) và ion amoni (NH4 +).

D. Phân urê có công thức là (NH4)2CO3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải: A sai vì amophot là hỗn hợp các muối (NH4)2HPO4 và NH4H2PO4. B đúng C sai vì phân cung cấp nito hóa hợp cho cây dưới dạng NO3 - và NH4 + được gọi là phân đạm. D sai vì phân ure có công thức hóa học là (NH2)2CO.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP