Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Hòa tan hoàn toàn m ...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, NaOH và Na2CO3 trong dung dịch axít H2SO4 40% (vừa đủ) thu được 8,96 lít hỗn hợp khí (ở đktc) có tỷ khối đối với H2 bằng 16,75 và dung dịch Y có nồng độ 51,449%. Cô cạn Y thu được 170,4 gam muối. Giá trị của m là A. 50,4. B. 50,8. C. 50,2. D. 50,6.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải:

m khí = M khí.n khí = 16,75.2.0,4 = 13,4 gam

nNa2SO4 = 170,4/142 = 1,2 mol

BTNT “S” => nH2SO4 = nNa2SO4 = 1,2 mol

=> m dd H2SO4 = 1,2.98.(100/40) = 294 gam

Đáp án D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP