X là axit no đơn chức Y là...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ X là axit no, đơn chức, Y là axit ...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

X là axit no, đơn chức, Y là axit không no, có một liên kết đôi C=C, có đồng phân hình học và Z là este hai chức tạo X, Y và một ancol no (tất cả các chất đều thuần chức, mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn 9,52 gam E chứa X, Y và Z thu được 5,76 gam H2O. Mặt khác, 9,52 gam E có thể phản ứng tối đa với dung dịch chứa 0,12 mol NaOH sản phẩm sau phản ứng có chứa 12,52 hỗn hợp các chất hữu cơ. Cho các phát biểu liên quan tới bài toán gồm: (1) Phần trăm khối lượng của X trong E là 72,76% (2) Số mol của Y trong E là 0,08 mol. (3) Khối lượng của Z trong E là 1,72 gam. (4) Tổng số nguyên tử (C, H, O) trong Y là 12 (5) X không tham gia phản ứng tráng bạc Số phát biểu đúng là ? A. 4. B. 2. C. 3. D. 5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

X: CxH2xO2 (a mol) Y: CyH2y-2O2 (b mol) Z: CzH2z-4O4 (c mol)

nH2O = ax + b(y-1) + c(z-2) = 0,32

mE = a(14x+32) + b(14y+30) + x(14z+60) = 9,52

nNaOH = a+b+2c = 0,12

BTKL cho phản ứng với NaOH

=> nH2O = a+b = 0,1 => a = 0,02; b = 0,08; c = 0,01;

ax+by+cz = 0,42 => 2x+8y+z = 42

Do x ≥ 1, y ≥ 4, z ≥ 7 => x = 1; y = 4; z = 8 là nghiệm duy nhất thỏa mãn X là HCOOH: 0,02

Y là CH3-CH=CH-COOH; 0,08

Z là CH3-CH=CH-COO-C3H6-OOCH: 0,01

%mX = 9,66% => (1) sai nY = 0,08

=> (2) đúng mZ = 0,01.172 = 1,72 gam

=> (3) đúng Tổng số C, H, O của Y là 4 + 6 + 2 = 12

=> (4) đúng X có tham gia phản ứng tráng bạc

=> (5) sai

Đáp án C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP