Thể tích N2 thu được khi nhiệt phân...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Thể tích N2 thu được khi nhiệt phân...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Thể tích N2 thu được khi nhiệt phân hoàn toàn 16 gam NH4NO2 là A. 1,12 lít B. 11,2 lít C. 0,56 lít D. 5,6 lít

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải:

nNH4NO2 = 16 : 64 = 0,25 mol

NH4NO3--------->t0 N2+H2O

0,25 0,25

=> V N2 = 0,25.22.4 = 5,6 lít

Đáp án D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP