Thủy phân m gam saccarozơ trong môi trường...

Chương 2: Cacbohiđrat Thủy phân m gam saccarozơ trong môi trường axit...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Thủy phân m gam saccarozơ trong môi trường axit với hiệu suất 90%, thu được sản phẩm chứa 10,8 gam glucozơ. Giá trị của m là A. 18,5. B. 20,5. C. 17,1. D. 22,8.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải:

nglu = 10,8 : 180 = 0,06 (mol)

1 sac → 1glu + 1fruc 0,06← 0,06 (mol)

=> mSac lí thuyết = 0,06.342 = 20,52 (g)

Vì %H = 90%

=> msac thực tế cần lấy = msac lí thuyết .100% : %H = 20,52 .100% : 90% = 22,8 (g)

Đáp án D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP