Nung nóng hỗn hợp chứa các chất có...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Nung nóng hỗn hợp chứa các chất có cù...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Nung nóng hỗn hợp chứa các chất có cùng số mol gồm Al(NO3)3, NaHCO3, Fe(NO3)3, CaCO3 đến khi khối lượng không đổi, thu được chất rắn X. Hòa tan X vào nước dư, thu được dung dịch Y và chất rắn Z. Thổi luồng khí CO (dùng dư) qua chất rắn Z, nung nóng thu được chất rắn T. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Nhận định nào sau đây là đúng? A. Nhỏ dung dịch HCl vào dung dịch Y, thấy khí không màu thoát ra. B. Nhỏ dung dịch HCl vào dung dịch Y, thấy xuất hiện ngay kết tủa. C. chất rắn T chứa một đơn chất và một hợp chất. D. Chất rắn T chứa một đơn chất và hai hợp chất

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

A. Sai, Cho HCl vào dd Y không có khí thoát ra B. Sai, cho HCl vào Y, HCl sẽ trung hòa OH- dư trước sau đó mới phản ứng với AlO2- để tạo kết tủa C. đúng vì T chứa Fe và CaCO3 D. Sai

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP