Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp...

Chương 1: Este - Lipit Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp hai este đơn...

0
Chương 1: Este - Lipit

Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp hai este đơn chức, mạch hở E, F (ME < MF) trong 700 ml dung dịch KOH 1M thu được dung dịch X và hỗn hợp Y gồm 2 ancol là đồng đẳng liên tiếp. Thực hiện tách nước Y trong H2SO4 đặc ở 140oC thu được hỗn hợp Z. Trong Z tổng khối lượng của các ete là 8,04 gam (hiệu suất ete hóa của các ancol đều là 60%). Cô cạn dung dịch X được 53,0 gam chất rắn. Nung chất rắn này với CaO cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 6,72 lít hỗn hợp khí T (đktc). Cho các phát biểu sau: (1) Chất F tham gia phản ứng tráng bạc (2) Khối lượng của E trong hỗn hợp là 8,6 gam (3) Khối lượng khí T là 2,55 gam (4) Tổng số nguyên tử trong F là 12 (5) Trong Z có chứa ancol propylic Số phát biểu đúng là: A. 4. B. 5. C. 3. D. 2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải:

RCOOK + KOH → RH + K2CO3

DO n chất rắn = nKOH ban đầu = 0,7 và nRH = 0,3 nên có 2 trường hợp

TH1: nRCOOK = 0,4 và nKOH dư = 0,7 – 0,4 = 0,3 (mol) mrắn = 53 → R = 7,5:

HCOOK và R’COOK

nY = 0,4

→ nY pư = 0,24 (mol)

Tách H2O của Y → nH2O = 0,12 (mol)

→ mY pư = mEste + mH2O = 10,2 (g)

→ MY = 42,5 (g/mol)

Vậy Y chứa CH3OH (0,1) và C2H5OH (0,3)

→ Tỷ lệ mol các muối là 1: 3 hoặc 3: 1 1+ 3R’ = 7,4.4 => R’ = 29/3

=> Loại 3+ R’ = 7,5.4 => R’ = 27 : CH2= CHE là HCOOC2H5 (0,3) và F là CH2 = CHCOOCH3: 0,1

(1) Sai (2) sai, mE = 22,2 (3) Đúng (4) Đúng (5) Sai

TH2: nRCOOK = 0,3 và nKOH dư = 0,4 Làm tương tự.

Vậy có 2 phát biểu đúng Đáp án D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP