Cho các phát biểu sau: a Đipeptit Gly-Ala...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Cho các phát biểu sau: (a) Đipepti...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Cho các phát biểu sau:

(a) Đipeptit Gly-Ala có phản ứng màu biure.

(b) Dung dịch axit glutamic đổi màu quỳ tím thành xanh.

(c) Metyl fomat và glucozơ có cùng công thức đơn giản nhất.

(d) Metylamin có lực bazơ mạnh hơn amoniac.

(e) Saccarozơ có phản ứng thủy phân trong môi trường axit.

(g) Metyl metacrylat làm mất màu dung dịch brom.

Số phát biểu đúng là A. 4. B. 6. C. 5. D. 3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải:

(a) sai, từ tripeptit trở lên mới có phản ứng màu Biure

(b) Sai, axit glutamic làm quỳ tím đổi sang màu đỏ

(c) đúng, chúng cùng có công thức đơn giản nhất là CH2O

(d) đúng

(e) đúng, thủy phân saccarozo thu được glucozo và fructozo

(g) đúng

=> có 4 phát biểu đúng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP