Cho 10 41 gam hỗn hợp gồm Cu...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Cho 10,41 gam hỗn hợp gồm Cu, Al tác ...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Cho 10,41 gam hỗn hợp gồm Cu, Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư, thu được dung dịch Y và 2,912 lít khí NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Khối lượng muối trong Y là: A. 11,52. B. 10,67. C. 34,59. D. 37,59.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nNO3- (Trong muối) = ne nhường = 3nNO = 3.0,13 = 0,39 (mol)

mmuối = mKL + mNO3- = 10,41 + 0,39. 62 = 34,59 (g)

Đáp án C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP