Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp...

Peptit - Protein Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm peptit X và pe...

0
Peptit - Protein

Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm peptit X và peptit Y (đều mạch hở) bằng dung dịch NaOH vừa đủ thu được 151,2 gam hỗn hợp A gồm các muối natri của Gly, Ala và Val. Mặt khác, để đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X, Y ở trên cần 107,52 lít khí O2 (đktc) và thu được 64,8 gam H2O.Tổng số mol của 3 muối trong hỗn hợp A gần nhất A. 1,5. B. 1,2. C. 0,5. D. 2,1.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải:

+ Peptit được cấu thành từ α – amino axit no có chứa 1 (NH2) và 1 (COOH)

Khi đốt peptit X, amino axit tạo thành X hoặc lượng muối do peptit X thủy phân Ta luôn có số mol O2 không đổi CT của X: CnH2n+2-kNkOk+1

CT của amino axit: CmH2m+1O2N

Vậy trong trường hợp này ta đốt hỗn hợp muối Đặt công thức chung của Gly và Ala là: CnH2n+1O2N

=> CT muối Na là: CnH2nO2Nna (a mol)

ta có : m muối =14na+69a=151,2

n O2=1,5a-0,75a

=> a=1,4 và na=3,9

Vậy số mol của peptit = nmuối = 1,4 (mol) gần nhất với 1,5 mol

chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP