Cho các đồng phân cấu tạo tương ứng...

Chương 1: Este - Lipit Cho các đồng phân cấu tạo tương ứng với CTPT C...

0
Chương 1: Este - Lipit

Cho các đồng phân cấu tạo tương ứng với CTPT C2H4O2 lần lượt tác dụng với Na (1) , NaOH (2) , AgNO3/NH3 (t0 ) (3) . Số lượng phản ứng xảy ra là bao nhiêu ?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

=>6 phản ứng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP