Thủy phân este T trong môi trường axit...

Chương 1: Este - Lipit Thủy phân este T trong môi trường axit thu đượ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Thủy phân este T trong môi trường axit thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng 1 phản ứng. T không thể là : A. Etyl axetat B. Vinyl axetat C. Metyl axetat D. Metyl propionat

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

A. CH3COOC2H5 + H2O

B. CH3COOCH = CH2 + H2O

C. CH3COOCH3---->CH3COOH+(CH3OH+CO-------->CH3COOH)

D. C2H5COOCH3 --------> C2H5COOH + CH3OH => Chọn ý D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP