Cho sơ đồ phản ứng Tìm A B...

Chương 1: Este - Lipit Cho sơ đồ phản ứng Tìm A ; B ; X.

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Vinyl axetat : CH3COOCH=CH2

CH ≡ CH + H – OH ---------->xt [ CH2 = CH – OH ]

CH3COOH + CH2 = CH-OH(loại )--------> CH ≡ CH

KL : A : CH3CHO

B : CH3COOH

X : CH ≡ CH

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP