Este X có công thức phân tử C4H6O2...

Chương 1: Este - Lipit Este X có công thức phân tử C4H6O2 khi tác dụn...

0
Chương 1: Este - Lipit

Este X có công thức phân tử C4H6O2 khi tác dụng với dung dịch NaOH, thu được 2 sản phẩm đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo của X là: A. CH3 – COO – CH = CH2. B. CH2 = CH – COO – CH3. C. H – OOC – CH2 – CH = CH2. D. H – COO – CH = CH – CH

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP