Cho 2 chất hữu cơ P và T...

Chương 1: Este - Lipit Cho 2 chất hữu cơ P và T cùng có công thức phâ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Cho 2 chất hữu cơ P và T cùng có công thức phân tử là C9H8O2 (đều chứa vòng benzen). Biết : P và T đều cộng hợp với Br2 (1 : 1) P + NaOH -----> Muối + andehit T + NaOH ------> 2 Muối + H2O Các muối đều có phân tử khối lớn hơn MCH3COONa Xác định CTCT của P và T

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

R – COO – R’

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP