Thủy phân este C4H6O2 trong môi trường axit...

Chương 1: Este - Lipit Thủy phân este C4H6O2 trong môi trường axit, t...

0
Chương 1: Este - Lipit

Thủy phân este C4H6O2 trong môi trường axit, thu được hỗn hợp hai sản phẩm đều không có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của este đó là: A. CH3 – COO – CH = CH2 B. H – COO – CH = CH – CH2 C. H – COO – CH2 – CH = CH2. D. CH2 = CH – COO –CH3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP