Hai chất nào sau đây đều là lưỡng...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Hai chất nào sau đây đều là lưỡng tín...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Hai chất nào sau đây đều là lưỡng tính?

A. Ca(OH)2 và Cr(OH)3. B. Zn (OH)2 và Al(OH)3. C. Ba(OH)2 và Fe(OH)3. D. NaOH và Al(OH)3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

: Ghi nhớ: Chất lưỡng tính là chất vừa tác dụng được với axit, vừa tác dụng được với dung dịch brom Zn(OH)2 và Al(OH)3 là hai hidroxit lưỡng tính.

Đáp án B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP