Chất hữu cơ X chỉ chứa 3 nguyên...

Chương 1: Este - Lipit Chất hữu cơ X chỉ chứa 3 nguyên tố C, H, O tro...

0
Chương 1: Este - Lipit

Chất hữu cơ X chỉ chứa 3 nguyên tố C, H, O trong phân tử. Cho 15,2 gam X tác dụng với 330ml dung dịch KOH 1M ( đã lấy dư 10% so với lượng cần thiết), sau phản ứng thu được dung dịch Y ( không có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc). Cô cạn Y thu được m gam rắn khan. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 7,6 gam X cần vừa đủ 9,52 lít O2 thu được 8,96 lít CO2. Biết thể tích các khí đo ở đktc. Giá trị của m gần nhất với: A. 28. B. 29. C. 30. D. 31.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án: Chọn C

X+ O2-------> CO2+ H2O

7,6(g) 0,425(mol) 0,4mol

Theo BTKL m X+m O2=m CO2+m H2O=> mH2O=3,6g

=> nH2O=0,2

nCO2=0,4=> nC= 0,4

n H2O=0,2=> nH=0,4

m O2=2,4g=> nO2=0,15mol

C:H:O=0,4:,4:0,15=4:4:1,5=8:8:3=>C8H8O3

C8H8O3:1 mol

KOH pứ: 0,3 mol và KOH (dư): 0,03mol

Theo BTKL ta có: m= 15,2+0,33.56-0,2.18=30.08gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP