A tác dụng với dung dịch NaOH cho...

Chương 1: Este - Lipit A tác dụng với dung dịch NaOH cho một muối và ...

0
Chương 1: Este - Lipit

A tác dụng với dung dịch NaOH cho một muối và một anđehit. B tác dụng với dd NaOH dư cho 2 muối và nước, các muối đều có phân tử khối lớn hơn phân tử khối của CH3COONa. CTPT của A và B lần lượt là:

A. HCOO – C6H4 – CH = CH2 và CH2 = CH – COOC6H5.

B. C6H5COOCH = CH2 và C6H5 – CH = CH – COOH.

C. HCOO - C6H5 – CH = CH2 và HCOOCH = CH – CH3.

D. C6H5COO – CH = CH2 và CH2 = CH - COOC6H5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP