Cho các este sau: phenyl axetat benzyl axetat...

Chương 1: Este - Lipit Cho các este sau: phenyl axetat, benzyl axetat...

0
Chương 1: Este - Lipit

Cho các este sau: phenyl axetat, benzyl axetat, metyl banzoat, và benzyl benzoat tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH. Este cho khối lương muối lớn nhất là:

A. Phenyl axetat. B. Benzyl axetat. C. Metyl banzoat. D. Benzyl benzoat.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP