Hỗn hợp khí X gồm metylamin đimetylamin etylen...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Hỗn hợp khí X gồm metylamin, đi...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Hỗn hợp khí X gồm metylamin, đimetylamin, etylen và propilen. Đốt cháy hoàn toàn 6,74 gam X cần dùng 0,615 mol O2, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2 được dẫn qua nước vôi trong lấy dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 36,0. B. 32,0. C. 30,0. D. 38,0.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Quy đổi hỗn hợp về CH2 và NH3

Ta có CH2 a mol và NH3 b mol

mX = 14a + 17b= 6,74

nO2= 3a/2 + 3a/4 = 0,615

Vậy a= 0,36 b= 0,1

Vậy mCaCO3 =36g

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP