Đun nóng 0 2 mol este X no...

Chương 1: Este - Lipit Đun nóng 0,2 mol este X no, đơn chức, mạch hở ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Đun nóng 0,2 mol este X no, đơn chức, mạch hở với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được ancol Y và muối của axit cacboxylic Z. Đốt cháy hoàn toàn muối cần dùng 0,7 mol O2, thu được CO2, H2O và Na2CO3. Biết rằng Y và Z có cùng số nguyên tử cacbon. Tên gọi của X là A. Metyl fomat. B. Propyl axetat. C. Etyl axetat. D. Propyl propionat

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Ta thấy rằng khi đốt cháy este no đơn chức cũng như muối Na,K của nó thì nCO2 =nH2O và lượng O2 để đốt cháy muối = lượng O2 để đốt cháy axit tương ứng

BT O ta có 2n muối + 2nO2 = 3nNa2CO3 + 2nCO2 + nH2O

Khi đó ta được nCO2= nH2O = 0,5

Vậy tổng C của axit tương ứng với muối là (0,5 + 0,1) / 0,2 =3

Vậy axit có 3C và ancol cũng có 3C

Vậy chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP