Cho các phát biểu sau: a Muối mononatri...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Cho các phát biểu sau: (a) Muối mo...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Cho các phát biểu sau:

(a) Muối mononatri của axit glutamic được dùng làm gia vị thức ăn.

(b) Phân tử amilozơ có cấu trúc mạch không phân nhánh.

(c) Ancol etylic, đimetylamin và glyxin đều tan tốt trong nước.

(d) Thủy phân este no, đơn chức, mạch hở luôn thu được ancol.

(e) N,N-đimetylmetanamin là một amin bậc ba.

(g) Axit ω-aminoenantoic có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng tạo polime. Số phát biểu đúng là

A. 3. B. 6. C. 5. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Tất cả đều đúng

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP