Trong số các phát biểu sau về anilin...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Trong số các phát biểu sau về a...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Trong số các phát biểu sau về anilin (C6H5NH2):

(a) Ở điều kiện thường, anilin là chất lỏng, không màu, tan nhiều trong ancol etylic.

(b) Anilin có tính bazơ, dung dịch anilin làm hồng dung dịch phenolphtalein.

(c) Anilin được dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp nhuộm phẩm màu azo. (

d) Anilin tham gia phản ứng thế brom trên vòng benzen dễ hơn benzen. Số phát biểu đúng là

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Các câu đúng gồm có a,c,d

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP