Ở điều kiện thường hợp chất nào sau...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Ở điều kiện thường, ...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Ở điều kiện thường, hợp chất nào sau đây tác dụng được với nước? A. Na. B. Al2O3. C. CaO. D. Be.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP