Thành phần chính của quặng manhetit là A...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Thành phần chính của quặn...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Thành phần chính của quặng manhetit là

A. Fe2O3. B. FeCO3. C. Fe3O4. D. FeS2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP