Chiếu một ánh sáng đơn sắc từ chân...

Chiếu một ánh sáng đơn sắc từ chân không vào một khối chất trong suốt...

0
Chiếu một ánh sáng đơn sắc từ chân không vào một khối chất trong suốt với góc tới 450 thì góc khúc xạ bằng 300. Chiết suất tuyệt đối của môi trường này là
\[n=\sqrt{3}\]\[n=\sqrt{2}\]n = 2.n = 3.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
\[n=\sqrt{2}\]

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP