Phát biểu nào sau đây là đúng khi...

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về các tật khúc xạ của mắt?

0
Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về các tật khúc xạ của mắt?
Tật cận thị thường được khắc phục bằng cách đeo kính phân kì có độ tụ thích hợp.Mắt viễn thị có điểm cực cận ở gần mắt hơn so với mắt bình thường.Mắt cận thị có điểm cực cận xa mắt hơn so với mắt bình thường.Tật viễn thị thường được khắc phục bằng cách đeo thấu kính phân kì có độ tụ thích hợp.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Tật cận thị thường được khắc phục bằng cách đeo kính phân kì có độ tụ thích hợp.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP