Cho 2 8 gam sắt tác dụng với...

Chương 5: Hiđro - Nước Cho 2,8 gam sắt tác dụng với dung dịch axit su...

0
Chương 5: Hiđro - Nước

Cho 2,8 gam sắt tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng. Sau phản ứng dẫn hết khí đi qua 4,8 gam bột đồng (II) oxit đun nóng. Tính khối lượng hỗn hợp rắn thu được.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

Ta có: nFe = 2,8/56 = 0,05 (mol); nCuO = 4,8/80 = 0,06 (mol)

Phản ứng: Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2↑ (1)

(mol) 0,05 → 0,05

H2 + CuO −to→ Cu + H2O (2)

(mol) 0,05 → 0,05 0,05

Từ (2) → Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng gồm:

Cu (0,05 mol) và nCuO dư = 0,06 – 0,05 = 0,01 (mol)

Vậy: mCu = 0,05 x 64 = 3,2 (gam)

Và mCuO dư = 0,01 x 80 = 8 (gam)

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP