Viết phương trình hóa học theo các dãy...

Chương 5: Hiđro - Nước Viết phương trình hóa học theo các dãy biến hó...

0
Chương 5: Hiđro - Nước

Viết phương trình hóa học theo các dãy biến hóa sau:

a) Na →Na2O → NaOH →N2SO4

b) Ca →CaO →Ca(OH)2 → CaCO3 → Ca(HCO3)2

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

4Na + O2 → 2Na2O

Na2O + H2O →2NaOH

2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O

2Ca + O2 → CaO

CaO + H2O → Ca(OH)2

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

CaCO3 + H2O + CO2 → Ca(HCO3)2

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP