Cho 20 55 gam Ba vào cốc đựng...

Chương 6: Dung Dịch Cho 20,55 gam Ba vào cốc đựng 79,75 gam H2O, xảy ...

0
Chương 6: Dung Dịch

Cho 20,55 gam Ba vào cốc đựng 79,75 gam H2O, xảy ra phản ứng:

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

Xác định nồng độ phần trăm của dung dịch thu được.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

Ta có: nBa = 20,55/137= 0,15 (mol)

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2↑ (1)

(mol) 0,15 0,15 0,15

Từ (1) → mH2= 0,15 x 2 = 0,3 (gam)

Khối lượng dung dịch thu được là:

mdd = mBa - mH2= 20,55 + 79,75 – 0,3 = 100 (gam)

→ C%Ba(OH)2= 0,15x171/100 x 100% = 25,65%

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP