Cho 3 6 gam hỗn hợp gồm glucozơ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 3,6 gam hỗn hợp ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 3,6 gam hỗn hợp gồm glucozơ và fructozơ có số mol bằng nhau tác dụng với Cu(OH)2 trong OH- dư, đun nóng. Tính khối lượng đồng (I) oxit thu được sau phản ứng

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
C6H12O6 + 2Cu(OH)2 —> C6H12O7 + Cu2O + 2H2O —> nCu2O = nC6H12O6 = 0,02 —> mCu2O = 2,88

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP