Trộn 3 dung dịch HCl 0 3M H2SO4...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trộn 3 dung dịch HCl...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trộn 3 dung dịch HCl 0,3M; H2SO4 0,2M và H3PO4 0,1M với những thể tích bằng nhau thu được dung dịch X. Dung dịch Y gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M. Để trung hòa 300 ml dung dịch X cần vừa đủ V ml dung dịch Y. Giá trị của V là: A. 600. B. 1000. C. 333,3. D. 200.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Trộn 3 dung dịch có cùng thể tích được 0,3 lít X —> Mỗi dung dịch có thể tích 0,1 lít. nHCl = 0,03; nH2SO4 = 0,02 và nH3PO4 = 0,01 Dung dịch Y chứa NaOH (0,1V), Ba(OH)2 (0,2V) Trung hòa vừa đủ nên: 0,03.1 + 0,02.2 + 0,01.3 = 0,1V.1 + 0,2V.2 —> V = 0,2 lít = 200 ml

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP