Hấp thụ hoàn toàn 13 44 lít CO2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hấp thụ hoàn toàn 13...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hấp thụ hoàn toàn 13,44 lít CO2 (đktc) bằng 500 ml dung dịch NaOH aM, thu được dung dịch X. Cho từ từ 200 ml dung dịch HCl 1M vào X, thu được 1,12 lít khí (đktc) và dung dịch Y. Giá trị của a là : A. 1,5M. B. 1,2M. C. 2,0M. D. 1,0M.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khi cho từ từ HCl vào X và đã thoát ra CO2 thì Y không thể còn CO32-. Bảo toàn C —> nHCO3- trong Y = 0,6 – 0,05 = 0,55 Ngoài ra Y còn có Cl- (0,2), Na+ (0,5a) Bảo toàn điện tích cho Y: 0,5a = 0,2 + 0,55 —> a = 1,5

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP