Dung dịch A chứa đồng thời các chất...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dung dịch A chứa đồn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dung dịch A chứa đồng thời các chất tan: NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M. Khi dẫn 0,336 lít khí CO2 hoặc 1,456 lít khí CO2 vào V ml dung dịch A đều thu được kết tủa có số gam bằng nhau (các thể tích khi đo ở điều kiện tiêu chuẩn). Thể tích V là A. 200. B. 300. C. 240. D. 150.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNaOH = 0,2V và nBa(OH)2 = 0,1V Khi dùng nCO2 = 0,015 và nCO2 = 0,065 ta đều thu được lượng kết như nhau nên: + Khi nCO2 = 0,015 thì kết tủa chưa đạt max —> nBaCO3 = 0,015 + Khi nCO2 = 0,065 thì kết tủa đạt max rồi tan trở lại một phần, lúc này dung dịch chứa Na+ (0,2V), Ba2+ (0,1V – 0,015), HCO3- (0,065 – 0,015 = 0,05) Bảo toàn điện tích: 0,2V + 2(0,1V – 0,015) = 0,05 —> V = 0,2 lít = 200 ml

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP