Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm x...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hoà tan hoàn toàn hỗ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm x mol FeS2 và y mol Cu2S vào axit HNO3 (vừa đủ), thu được dung dịch X (chỉ chứa hai muối sunfat) và khí duy nhất NO. Tỉ lệ x : y là: A. 1 : 3. B. 2 : 1. C. 1 : 2. D. 3 : 1.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Dung dịch X gồm Fe3+ (x mol), Cu2+ (2y mol), SO42- (2x + y mol) Bảo toàn điện tích: 3x + 2.2y = 2(2x + y) —> x = 2y —> x : y = 2 : 1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP