Dung dịch X gồm Zn2+ Cu2+ Cl- Để...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dung dịch X gồm Zn2+...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dung dịch X gồm Zn2+, Cu2+, Cl-. Để kết tủa hết ion Cl- trong 200 ml dung dịch X cần 400 ml dung dịch AgNO3 0,4M. Khi cho dung dịch NaOH dư vào 100 ml dung dịch X thu được kết tủa, nung kết tủa đến khối lượng không đổi thu được 1,6 gam chất rắn. Nồng độ mol của Zn2+ trong dung dịch X là: A. 0,2M. B. 0,3M. C. 0,4M. D. 0,1M.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAg+ = 0,16 —> Trong 200 ml X có nCl- = 0,16 —> Trong 100 ml X có nCl- = 0,08 Khi cho NaOH dư vào X thì chỉ thu được Cu(OH)2 (Do Zn(OH)2 đã tan trở lại) —> nCu2+ = nCuO = 0,02 Bảo toàn điện tích —> nZn2+ = 0,02 —> [Zn2+] = 0,02/0,1 = 0,2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP