Cho 200 ml dung dịch KOH 0 9M...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 200 ml dung dịch...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 200 ml dung dịch KOH 0,9M; Ba(OH)2 0,2M vào 100 ml dung dịch H2SO4 0,3M và Al2(SO4)3 0,3M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng kết tủa thu được là: A. 9,32 gam. B. 10,88 gam. C. 14 gam. D. 12,44 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nKOH = 0,18 và nBa(OH)2 = 0,04 —> nBa2+ = 0,04 và nOH- = 0,26 nH2SO4 = nAl2(SO4)3 = 0,03 —> nH+ = 0,06, nSO42- = 0,12 và nAl3+ = 0,06 —> nBaSO4 = 0,04 Dung dịch còn lại chứa K+ (0,18), SO42- (0,08), bảo toàn điện tích —> nAlO2- = 0,02 Bảo toàn Al —> nAl(OH)3 = 0,04 —> m↓ = 12,44

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP