Hỗn hợp A gồm Na Al Cu cho...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp A gồm Na, Al...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp A gồm Na, Al, Cu cho 12 gam A vào nước dư thu 2,24 lít khí (đktc), còn nếu cho vào dung dịch NaOH dư thu 3,92 lít khí (đktc). % Al trong hỗn hợp ban đầu? A. 59,06% B. 22,5% C. 67,5% D. 96,25%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nNa = u và nAl = v Với H2O: nAl phản ứng = nNa = u —> u + 3u = 0,1.2 Với NaOH dư: Al tan hết —> u + 3v = 0,175.2 —> u = 0,05 và v = 0,1 —> %Al = 22,5%

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP