Cho 16 5 gam hỗn hợp Al và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 16,5 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 16,5 gam hỗn hợp Al và Al2O3 có tỉ lệ về số mol 12 : 13 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng vừa đủ thu được dung dịch X và 1,792 lít NO đktc. Cô cạn dung dịch X thu được bao nhiêu gam chất rắn khan? A. 80,94 B. 82,14 C. 104,94 D. 90,14

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAl = 0,12 và nAl2O3 = 0,13 Bảo toàn electron: 3nAl = 3nNO + 8nNH4+ —> nNH4+ = 0,015 Bảo toàn Al —> nAl3+ = 0,38 —> m rắn = 0,38.213 + 0,015.80 = 82,14

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP