Một hỗn hợp X gồm Al và Fe2O3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một hỗn hợp X gồm Al...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một hỗn hợp X gồm Al và Fe2O3. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm. Phản ứng hoàn toàn cho ra chất rắn A. A tác dụng với dung dịch NaOH dư cho ra 3,36 lít H2 (đktc) và để lại chất rắn B. Cho B tác dụng với H2SO4 loãng dư, có 8,96 lít khí (đktc). Tổng khối lượng của hỗn hợp X là: A. 29,5 B. 45,5 C. 38,75 D. 26,8

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2 = 0,15 —> nAl dư = 0,1 Do có Al dư nên Fe2O3 bị khử hết. Chất rắn B chỉ có Fe. nFe = nH2 = 0,4 2Al + Fe2O3 —> Al2O3 + 2Fe 0,4…….0,2…………………..0,4 —> nAl ban đầu = 0,5 —> mX = 45,5

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP