Pha loãng bằng nước dung dịch NaOH có...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Pha loãng bằng nước ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Pha loãng bằng nước dung dịch NaOH có pH = 12 bao nhiêu lần để thu được dung dịch có pH = 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Trước pha loãng, dung dịch có thể tích là x lít: pH = 12 —> [H+] = 10^-12 —> [OH-] = 0,01 —> nOH- = 0,01x Sau pha loãng, dung dịch có thể tích là y lít: pH = 10 —> [H+] = 10^-10 —> [OH-] = 10^-4 —> nOH- = 10^-4y Pha loãng không làm thay đổi lượng OH- nên: 0,01x = 10^-4y —> y/x = 100 —> Đã pha loãng 100 lần.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP