Hòa tan 2 4 gam Mg trong 150...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan 2,4 gam Mg t...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan 2,4 gam Mg trong 150 ml dung dịch HCl 2M. Dung dịch thu được có pH bằng bao nhiêu?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nMg = 0,1 và nHCl = 0,3 —> nH+ = 0,3 Mg + 2H+ —> Mg2+ + H2 0,1…..0,2 —> nH+ dư = 0,3 – 0,2 = 0,1 —> [H+] dư = 0,1/0,15 —> pH = -lg[H+] = 0,176

Gửi 5 năm trước

1
0,2 ở đâu vậy ạ – Nguyễn Hồng Nhung4 năm trước
Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP