Dung dịch Ba OH 2 có pH =...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dung dịch Ba(OH)2 có...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dung dịch Ba(OH)2 có pH = 13 (dung dịch A). Dung dịch HCl có pH = 1 (dung dịch B). a. Tính CM của A và B ? (coi Ba(OH)2 điện li hoàn toàn cả 2 nấc). b. Trộn 2,25 lít dung dịch A với 2,75 lít dung dịch B. Tính pH của dung dịch thu được?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
a. Dung dịch A: pH = 13 —> pOH = 1 —> [OH-] = 0,1 —> CM Ba(OH)2 = 0,05 Dung dịch B: pH = 1 —> [H+] = 0,1 —> CM HCl = 0,1 b. nOH- = 2,25.0,1 = 0,225 mol nH+ = 2,75.0,1 = 0,275 mol Sau pha trộn thu được 5 lít dung dịch chứa nH+ dư = 0,275 – 0,225 = 0,05 —> [H+] = 0,05/5 = 0,01 —> pH = 2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP