Hỗn hợp X gồm Zn và Al có...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm Zn và ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm Zn và Al có khối lượng 2,76 gam tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thoát ra 1,68 lít H2 (đktc) thu được dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng với 200 ml dung dịch NH3 0,19M thu được kết tủa A. Để hòa tan hết kết tủa A thì cần bao nhiêu ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M: A. 75 m lB. 250 ml C. 175 ml D. 150 ml

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt u, v là số mol Zn, Al mX = 65u + 27v = 2,76 ne = 2u + 3v = 0,075.2 —> u = v = 0,03 nNH3 = 0,038 Nếu Zn2+ kết tủa trước —> nZn(OH)2 = 0,019 —> nBa(OH)2 = 0,019 —> V = 0,095 lít = 95 ml Nếu Al3+ kết tủa trước —> nAl(OH)3 = 0,038/3 —> nBa(OH)2 = 0,019/3 —> V = 0,0317 lít = 31,7 ml —> 31,7 < V < 95 —> Chọn V = 75

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP