Cho dãy các chất: KOH Ca NO3 2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho dãy các chất: KO...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho dãy các chất: KOH, Ca(NO3)2, SO3, NaHSO4, Na2SO3, K2SO4. Số chất trong dãy tạo thành kết tủa khi phản ứng với dung dịch BaCl2 là A. 4 B. 6 C. 3 D. 2

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Các chất trong dãy tạo thành kết tủa khi phản ứng với dung dịch BaCl2 là: SO3, NaHSO4, Na2SO3, K2SO4 SO3 + H2O —> H2SO4 H2SO4 + BaCl2 —> BaSO4 + 2HCl NaHSO4 + BaCl2 —> BaSO4 + NaCl + HCl Na2SO3 + BaCl2 —> 2NaCl + BaSO3 K2SO4 + BaCl2 —> 2KCl + BaSO4

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP