Cho dãy các chất: KAl SO4 2 12H2O...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho dãy các chất: KA...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho dãy các chất: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4. Số chất điện li là A. 3 B. 4 C. 5 D. 2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Các chất điện li gồm: KAl(SO4)2.12H2O, CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP