Cho dãy các chất: Ca HCO3 2 NH4Cl...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho dãy các chất: Ca...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho dãy các chất: Ca(HCO3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4, Al(OH)3, Zn(OH)2. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là: Ca(HCO3)2, (NH4)2CO3, Al(OH)3, Zn(OH)2 Tính axit: Ca(HCO3)2 + NaOH —> CaCO3 + Na2CO3 + H2O (NH4)2CO3 + NaOH —> Na2CO3 + NH3 + H2O Al(OH)3 + NaOH —> NaAlO2 + H2O Zn(OH)2 + NaOH —> Na2ZnO2 + H2O Tính bazơ: Ca(HCO3)2 + HCl —> CaCl2 + CO2 + H2O (NH4)2CO3 + HCl —> NH4Cl + CO2 + H2O Al(OH)3 + HCl —> AlCl3 + H2O Zn(OH)2 + HCl —> ZnCl2 + H2O

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP