Ứng dụng nào sau đây của NH3 là...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Ứng dụng nào sau đây...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Ứng dụng nào sau đây của NH3 là không đúng : A. Dung nước của NH3 có nồng độ là 25%, hoặc thấp hơn thường được dùng trong phòng thí nghiệm và đời sống B. Dung dịch amoniac hoặc amoniac lỏng thường được dùng trong công nghiệp sản xuất phân bón, hóa chất và hóa dược. C. Amoniac được sử dụng trong một số lĩnh vực đời sống, xử lí nước thải, kiểm xoát độ pH, dùng làm chất tẩy rửa trong hộ gia đình. D. Amoniac lỏng được dùng để bảo quản xác động vật.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Ứng dụng không đúng là D, người ta dùng fomon (dung dịch HCHO) để bảo quản xác động vật

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP