Để nhận biết lọ đựng dung dịch NH3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Để nhận biết lọ đựng...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Để nhận biết lọ đựng dung dịch NH3 người ta nhúng dây Pt vào dung dịch A và đưa lên miệng bình. Dung dịch đó là : A. HCl B. NaOH C. H2SO4 D. CuCl2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đưa lên miệng bình HCl đặc sẽ có khói trắng xuất hiện: NH3 + HCl —> NH4Cl

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP